Algemene voorwaarden

1. Boekingen
Koe in de Kost neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Koe in de Kost behoudt zich het recht voor om ten allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een boeking te weigeren. We proberen altijd snel te reageren. Je mag dus verwachten dat we bij een boeking binnen 2 werkdagen na ontvangst per e-mail aan je bevestigen en factureren. Controleer de bevestiging altijd op juistheid. Eventuele of beweerde onjuistheden dien je per e-mail kenbaar te maken binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Ben je binnen 2-3 werkdagen na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, neem dan contact met ons op.

* Corona omstandigheden: Kom je vanuit het buitenland?
Op dit moment is het niet altijd duidelijk of je vanuit het buitenland in Nederland mag verblijven, zonder maatregelen als 'bij aankomst direct in quarantaine'. Als je woonachtig bent in het buitenland en op dit moment een accommodatie boekt voor een verblijf op een later moment, dan neem je zelf het risico dat de regels van de overheid in je eigen land of Nederland op het moment van het verblijf niet meer toelaten om te komen en dat je moet annuleren. Kies je er toch voor om nu te boeken en moet je om die reden later annuleren, dan brengen wij de standaard annuleringskosten in rekening.

2. Prijs
We proberen onze prijzen altijd correct weer te geven. Maar ook wij maken wel eens een foutje. De prijzen op www.koeindekost.nl zijn dan ook niet bindend. Koe in de Kost behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen bij foutieve prijzen. Bij je boeking word je in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de bevestiging/factuur door Koe in de Kost is verzonden.

3. Verhuur
Bij de huurprijs van iedere accommodatie is inbegrepen:
Huur van de grondulow l Gebruik van en toegang tot het boerenerf van de familie Alferink l Verbruik water l BTW.

Niet inbegrepen zijn onder andere:
Linnengoed incl. opmaakservice (€12,50 p.p.) l Toeristenbelasting en heffingen l Eindschoonmaak (€60 per 5-persoons Grondulow, €80 per 6-persoons Grondulow, €90 per 8-persoons Grondulow of boerderijhuis en €180 voor de 12-persoons GroepsGrondulow l extra schoonmaakkosten bij aanwezigheid van huisdieren (€45 per verblijf) l Bedden afhalen en het linnengoed verzamelen l Uitruimen van de vaatwasser bij vertrek l Afval in vuilniszak doen en in container deponeren.

Dagbezoek
Ook dagbezoek is niet inbegrepen bij de prijs. Het is in principe toegestaan dat je (beperkt) bezoek ontvangt tijdens je verblijf op onze boerderij. Dit bezoek dient zich te melden bij de boerderij. Voor bezoek boven de maximaal toegestane aantal personen per Grondulow wordt €5 p.p.p.d. berekend door Koe in de Kost. Bij 'grote' groepen dagbezoek (boven de 8 personen) maken we speciale prijsafspraken.

4. Toeristenbelasting en heffingen
De prijzen voor de huur van een Grondulow zijn exclusief toeristenbelasting en heffingen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waarin de boerderij ligt. Momenteel betaal je €1,00 per persoon per nacht. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht in de grondulow verblijft.

5. Huisdieren
Mocht je een huisdier willen meenemen, dan kan dat (m.u.v. de ecologische 6-persoons en 12-persoons Grondulow). Huisdieren zijn tegen vergoeding welkom op de boerderij, mits we daarvan vooraf op de hoogte zijn gesteld. We rekenen €45 extra schoonmaakkosten per verblijf waar een huisdier verblijft. Deze kosten gelden ook als je dagbezoek ontvangt dat een huisdier meeneemt. Mocht je zelf meerdere huisdieren mee willen nemen tijdens je vakantie, dan rekenen we vanaf het tweede huisdier nog een extra vergoeding per nacht (€7,50 per huisdier per nacht).

Ps. Goed om te weten! Onze enorm schattige boerderijdieren (onze lieve honden, poezen, donzige konijntjes en meest schattige kuikentjes) mogen niet in de vakantiehuisjes komen. Hoe verleidelijk ze ook naar je kijken! Mochten we dit wel gebeuren, dan zullen we hier ook de schoonmaakkosten voor in rekening moeten brengen.

6. Betalingen
Boekingsbedragen dienen in twee termijnen betaald te worden. We sturen je uiteraard eerst een reserveringsbevestiging met betalingsvoorwaarden. De aanbetaling van 50% dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de factuur. Het restant (50%) van het boekingsbedrag moet uiterlijk een maand voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Koe in de Kost. Bij boeking binnen 10 weken voor aanvang van het verblijf moet het gehele boekingsbedrag in een keer voldaan worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen ben je in verzuim. We sturen je dan een herinnering met nogmaals het verzoek om te betalen. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Koe in de Kost, zijn we gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven (mail of brief) aan jou. Jij bent ook aansprakelijk voor de kosten voor alle schade die Koe in de Kost als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Koe in de Kost in verband met je boeking en de ontbinding heeft moeten maken.

7.1. Annulering (particuliere boekingen)
Bij een annulering binnen 8 dagen voor aankomst rekenen we 100% van het boekingsbedrag.
Bij een annulering tussen de 8 en 31 dagen voor aankomst rekenen we 90% van het boekingsbedrag.
Bij een annulering tussen de 32 en 69 dagen voor aankomst rekenen we 60% van het boekingsbedrag
Bij een annulering bij meer dan 70 dagen voor aankomst rekenen we 30% van het boekingsbedrag.

Heb je geboekt via een touroperator?
Neem dan contact op met de touroperator indien je een boeking wilt wijzigen of annuleren. Wij kunnen je daar helaas niet bij helpen, omdat je hebt geboekt via de touroperator. De voorwaarden verschillen per touroperator. Check daarnaast ook de voorwaarden bij je eigen reisverzekering.

** Annuleren i.v.m. COVID-19
Wij volgen daarin de richtlijnen van de Nederlandse overheid. Op dit moment gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Mocht je specifieke vragen voor ons hebben, neem dan gerust contact met ons via info@koeindekost.nl

7.2. Annulering (zakelijke boekingen)

Omdat we niet alleen vakantiegasten, maar ook zakelijke gasten op de boerderij ontvangen hebben we specifieke annuleringsvoorwaarden geldend bij zakelijke boekingen. We hanteren hierbij de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Bij een ontbinding of annulering bij meer dan 31 dagen voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf rekenen we een ontbindingsvergoeding van 10% van het boekingsbedrag (hiermee wijken we af van de Uniforme Voorwaarden Horeca). Bij een annulering bij meer dan 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum brengen we 15% in rekening. Bij een annulering meer dan 7 dagen voor de geplande aanvangsdatum rekenen we een vergoeding van 35%, bij meer dan 3 dagen 60%, bij meer dan 24 uur voor aanvangsdatum 85%. Tot slot, bij een annulering 24 uur of minder voor de geplande aanvangsdatum rekenen we 100% van het boekingsbedrag. Bovengenoemde percentages zijn volgens de richtlijnen van de Uniforme Voorwaarden Horeca. Bij zakelijke boekingen die in het vakantiehoogseizoen vallen, wijken we af van de bovengenoemde voorwaarden. Hiervan zullen we je bij de reservering op de hoogte stellen. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

** Annuleren i.v.m. Corona virus
Het is een bijzondere situatie waar we met z'n allen in verkeren. Onze vakantieboerderij blijft geopend ook voor zakelijke 'wei-sessies', maar natuurlijk nemen we gepaste maatregelen voor jullie verblijf bij Koe in de Kost. Wij volgen daarin de richtlijnen van de Nederlandse overheid. Op dit moment gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Mocht je specifieke vragen voor ons hebben, neem dan gerust contact met ons via info@koeindekost.nl

8. Wijzigingen
Indien je, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Koe in de Kost niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Koe in de Kost of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd.

9. Aankomst en vertrek
Na je boeking ontvang je van ons een reserveringsbevestiging die tevens dient als factuur. Deze reserveringsbevestiging kun je bij aankomst tonen als toegangsbewijs. Onze aankomsttijden zijn vanaf 16.00 uur. Op de dag van vertrek dien je op doordeweekse dagen vóór 10.00 uur de accommodatie te verlaten. De uiterlijke vertrektijd op zondag is 18.00 uur. Uiteraard hanteren we voor onze zakelijke gasten aangepaste aankomst- en vertrektijden.

10. Huishoudelijke reglement
We willen al onze gasten een aangenaam verblijf bieden. In al onze accommodaties vind je daarom voor de zekerheid een 'huishoudelijk reglement'. Hoewel het nog nooit is voorgekomen en we ook hopen dat het nooit gaat voorkomen, kan overtreding van het huishoudelijk reglement verwijdering van de boerderij tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Koe in de Kost behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten en voorzieningen op de boerderij. Wij maken je er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens je verblijf onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de accommodatie(s) worden uitgevoerd, zonder dat je recht hebt op enige vergoeding.

11. Veiligheid // Jonge kinderen onder begeleiding op de boerderij..
Jullie verblijven op een échte boerderij met échte koeien en échte tractoren! Om ons boerenbedrijf te kunnen blijven voeren en tegelijkertijd jullie, als onze gasten, de optimale boerderij beleving te gunnen, is het belangrijk dat kinderen onder de 6 jaar niet zonder begeleiding van ouders en/of verzorgers op de boerderij komen. We proberen een zo toegankelijk mogelijke boerderij te zijn voor jong en oud. Niets moet, maar er mag van alles bij ons op de boerderij. Maar we zijn nu eenmaal ook een échte boerderij en daarom wijzen we jullie er wel op dat het betreden van de boerderij op eigen risico is.

12. Aansprakelijkheid
Koe in de Kost aanvaard geen aansprakelijkheid voor: diefstal l verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op onze boerderij l het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de boerderij. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Koe in de Kost, de boerderij en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de boerderij bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodaties kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

13. Klachten
Ondanks al onze zorgen kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dien je ter plaatse en direct met ons op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je tot uiterlijk 1 maand na vertrek van de boerderij de gelegenheid de klacht schriftelijk of per e-mail in te dienen bij Koe in de Kost. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heb je tot uiterlijk 3 maanden na vertrek van de boerderij de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van bindend advies.

14. Algemeen
Je contractspartij is Koe in de Kost, Stokvisweg 10, 8111 RS HEETEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, direct of indirect gedaan bij Koe in de Kost. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.